Platby Klub MARCO

 

Stravné školka:

Číslo účtu:    544265349/0800

 

Školkovné, plavecké kurzy:

Číslo účtu:    2318974349/0800

 

Variabilní symbol:               Rodné číslo dítěte (bez lomítka)

Specifický symbol:              01       Kurzy plavání kojenců s rodiči (PKB)

                                               02       Kurzy plavání dětí bez rodičů (PPV)

                                               03       Školkovné

                                               04       Ostatní platby

 

Zpráva pro příjemce:           Jméno a příjmení dítěte